Kylttien ja opasteiden tulee kestää monenlaisia olosuhteita, siksi siistin pinnan lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös materiaaleihin. Kylttisuunnittelussa lähdetään aina käyttöpaikasta ja halutusta käyttöajasta. Kampanjakyltin vaatimukset ovat aivan erilaiset kuin pysyvien pitkäikäisten opasteiden. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon mm. UV-kestävyys, näkyvyys ja kiinnitys. Kyltit ja opasteet voidaan toimittaa valmiiksi asennettuina. Tarvittaessa toteutamme myös perustukset.